PERFORMANCE
ARCHIVES
CARIERS
CONTACT US
WEBMAIL

KESH – Zyrat Qendrore
Rruga: Blloku, "Vasil Shanto",Tirane, 
Shqiperi

info@kesh.al  |  www.kesh.al
Fax:+355 4 2232046
Tel: +35542228434/+35542230888
      +35542262054/+35542241981
      +35542257137/+35542258977
      +35542262947

Kontakte:
Kabineti Administratorit: Ext: 221
Divizioni Gjenerimit: Ext: 239
Div. i Programimit/Menaxhim  Strategjik:Ext: 203
Departamenti i Çështjeve Juridike: Ext: 231
Departamenti Ekonomik: Ext: 218
Departamenti i Mirëmbajtjes: Ext 217
Departamenti Shfrytëzimit: 240
Departamenti Shërbimeve: Ext 246
Dispeceria: tel:+35542270019 | Ext: 207; Mobile +355 68 6034486

Njesia e Menaxhimit te Projekteve per Sigurine e Digave/ Banka Boterore, BERZH dhe KfW

Ankesat ne lidhje me prokurimet per Projektin e Sigurise se Digave. 

 Me Email-bundof@kesh.al

 Me fax:  +355 (0)4 2262148

Me poste :KESH-Korporata Elektroenergjetike Shqiptare
PMU-Njesia e Menaxhimit te Projekteve,
Eshref Frashëri, Kompleksi Vizion, Nr 8 Tirane, Shqiperi
Drejtuar Z. Fatos Bundo

Në rrjetet sociale:

         

Njësia Prodhuese Koman
Adresa: Koman, Shkodër

Kontakte:
Drejtori: Kujtim Prroni 0694030360
Sek. Ekonomik: 0676101388
Sek. Teknik: 0682090000
Sek. Mirëmbajtjes:0686031330
Sek. Shfrytëzimit: 0688033621
Sek. Shërbimeve: 0673141080

 

Njësia Prodhuese HEC Vau Dejes
Adresa: Shkodër

Kontakte:
Drejtori: 0672081026
Sektori Ekonomik: 0699935933
Sek. Teknik: 0696320600
Sek. Mirëmbajtjes: 0692064720
Sek. Shfrytëzimit: 0696037376
Sek.Shërbimeve:0683983454 

                                                             

Njësia Prodhuese HEC Fierzë
Adresa: Fierzë, Pukë
Kontakte:
Drejtori: 0697032278
Sek. Ekonomik: 0684039476
Sek. Teknik: 0686030510
Sek. Mirëmbajtjes: 0626035800
Sek. Shfrytëzimit: 0696032247
Sek. Shërbimeve: 0688186665
Sekretaria:0686032300                     

                                                   

Njësia Prodhuese TEC Vlora
Adresa: Porti i Ri (Triporti), Komuna Qendër Vlorë
Kontakte:
Drejtori: 033/404217,
Sek. Ekonomik: 033/404213
Sek. Teknik:
Sek. Mirëmbajtjes:
Sek. Operimit: 033/404221
Sek. Shërbimeve: 033/404223