I sigurt, i mençur dhe me një minimum efektesh mjedisore …